Iltaseiluut

Tule turvallisessa ohjauksessa kokeilemaan voisiko purjehdus olla sinun uusi harrastuksesi. Järjestämme iltaisin 2-3 tunnin tutustumispurjehduksia Espoon saaristossa. Iltaseiluulla saat tuntumaa purjehdukseen ja pääset nauttimaan kauniista saaristostamme. Käymme reissun aikana läpi purjehduksen perusasioita. Voit itse osallistua purjeiden säätöön, ohjailuun tms. tai tulla vain mukaan nauttimaan purjehduksesta ja maisemista.

Purjehtijakurssi

Purjehduksen alkeet opit Purjehtijakurssilla. Kurssin minimikesto on 32 tuntia. Purjehduskurssilaisilta emme odota aikaisempaa kokemusta veneilystä tai purjehduksesta. Reipas mieli, halu oppia, uimataito ja 15 vuoden ikä riittää.

Purjehtijakurssin sisältö jakautuu teoriaosuuteen ja käytännön harjoituksiin painopisteen ollessa itse vesillä tapahtuvassa purjehduksen harjoittelussa. Useimmiten kurssit järjestetään ns. pitkänä viikonloppuna; alkuviikon iltoina on teoriaosuus ja purjehdukseen varataan viikonloppu torstaillasta alkaen. Teoriatunnit voidaan pitää myös aikaisemmin kevään aikana. Kursseilla on käytössä oppimateriaalina Purjehtijan opas -kirja.

Kurssi toteutetaan joko satamakurssinaî tai retkikurssina. Satamakurssilla lähdetään aamusta merelle ja palataan illalla takaisin samaan satamaan. Retkikurssilla opetellaan purjehdustaitoja purjehtien sopivia päivämatkoja ja illaksi saavutaan eri retkisatamiin. Retkipurjehduksilla yövytään ja ruokaillaan veneessä tai saarissa. Ruoka hankitaan ja valmistetaan kurssilaisten toimesta. Kysy mahdollisuutta toteuttaa kurssi omalla veneelläsi.

Kurssin tavoitteena on auttaa oppilas purjehduksen pariin ja antaa tarvittavat teoreettiset ja käytännön taidot siten, että oppilas selviytyy kaikista purjeveneen miehistön jäsenen tehtävistä veneessä. Kurssin jälkeen oppilas osaa ohjata venettä nostaa, laskea, reivata ja säätää purjeet olosuhteiden mukaan ankkuroinnin ja rantautumismanööverit väistämissäännöt ja päivänavigoinnin perusteet purjehdussanaston peruskäsitteet ottaa huomioon herkän meriluonnon ja hyvät merimiestavat.

Saaristo- ja rannikkopäällikkökurssi

Purjehtijakurssin jälkeen voi syventää taitoja Saaristopäällikkökurssilla. Saaristopäällikkökurssi sopii myös henkilölle, joka haluaa ohjatusti vahvistaa omaa purjehdusosaamista ja hakea varmuutta omaan purjehdukseen. Kurssilla opit tekemään suunnitelmia ja toimimaan veneen päällikkönä. 

Saaristopäällikkökurssin tavoite on oppia toimimaan veneen päällikkönä suotuisissa saaristo-olosuhteissa päiväsaikaan. Kurssi 3-4 päivän mittainen ja toteutetaan joko satamakurssina tai retkikurssina. Kurssilla syvennetään päivänavigointia, purjeiden säätöä erilaisissa olosuhteissa, turvallisuutta ja päällikön tehtäviä veneessä. Kurssiveneissä voi olla miehistön jäseninä purjehduskurssilaisia. Katso kurssien tarkemmat hinnat ja tarkemmat ajankohdat.

Rannikkopäällikkökurssilla opit olleelliset asiat veneen kipparoinnista vaativissa olosuhteissa rannikon läheisyydessä. Opit ottamaan huomioon navigoinnin, tuulen, aallokon, miehistön, ruokailun, veneen hallinnan ja uudet muuttuvat olosuhteet. Kurssiin sisältyy pimeänavigoini ja -purjehdusosuus elokuussa.

Kursseillemme osallistuu paljon henkilöitä, jotka ovat olleet purjeveneesssä ja tehneet niitä tehtäviä, joita kippari on käskenyt tehdä. He tulevat kursseille ymmärtääkseen paremmin, miksi veneessä asioita pitää tehdä tietyllä tavalla. Joskus voi olla, että omassa veneessä oppimisympäristö ei aina ole paras mahdollinen. Purjehduskurssilla tulee purjehdukseen uutta teoreettista tietämystä ja käytännön taitoja.

Muut palvelut

Tarjoamme myös neuvonta-, kippari- ja siirtopurjehduspalveluja. Kursseja myös englannin kielellä.